Univerzita Karlova

Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.

Projekty řešené s partnerem

Otevřená propojitelná data v oblasti veřejných rozpočtů
2014 - 2015
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)