MendelovA univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezibárodních studií

Ing. Mgr. Richard Turcsányi, Ph.D.

Projekty řešené s partnerem

Čínská mnohostranná ekonomická diplomacie v době iniciativy nové hedvábné stezky
2019 - 2021
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)