Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.

Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D.

Projekty řešené s partnerem

Energetický diskurz Evropské komise a Evropského parlamentu a jeho vliv na členské státy
2021 - 2023
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)