Západočeská univerzita v Plzni

doc.RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.

Projekty řešené s partnerem

Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice: problémy, zahraniční inspirace, možnosti řešení
2018 - 2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)