Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.

Projekty řešené s partnerem

Faktor financí a podnikavosti z hlediska rozvoje lidského kapitálu
2018
Grantová agentura Akademické aliance (GA AA)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)