Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.

Projekty řešené s partnerem

Faktor financí a podnikavosti z hlediska rozvoje lidského kapitálu
Grantová agentura Akademické aliance (GA AA)
2018

Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)