Incomaker, s.r.o.

Ing. et Ing. Tomáš Šalamon, MBA, Ph.D.

Projekty řešené s partnerem

Automatizace tvorby marketingového obsahu umělou inteligencí - Incomaker NEXT
2023 - 2025
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)