Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.

Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D.

Projekty řešené s partnerem

Dekarbonizace české energetiky prizmatem nové energetické geopolitiky EU (se zaměřením na plynovou závislost)
2023 - 2025
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)