Institut umění - Divadelní ústav

Ing. Pavla Petrová, Ph.D.

Projekty řešené s partnerem

Profesionální umění a COVID-19: aktuální dopady jako výzva pro inovace
2020 - 2022
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)