Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka

Ing. Šárka Blažková, DrSc.

Podbabská 2582/30
160 62 Praha 6

Projekty řešené s partnerem

Socioekonomická analýza dopadů klimatické změny ve vazbě na vodní hospodářství ČR - efektivnost nákladů vodohospodářských služeb a nástroje jejich regulace
2009 - 2011
ostatní (Ostatní)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)