Univerzita Palackého v Olomouci

doc. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D.

Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc

Projekty řešené s partnerem

Formální konceptuální analýza neurčitých a rozsáhlých dat: teorie, metody a aplikace
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)