Univerzita Karlova, Matematicko - fyzikální fakulta

doc. RNDr. Martin Šolc, CSc.

Projekty řešené s partnerem

První poválečná generace českých astronomů, astrofyziků a matematiků. Interdisciplinární výzkum historie vědeckých sítí.
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)