EGÚ Brno, a.s.

Ing. Tomáš Špaček

Projekty řešené s partnerem

Využití plynárenských soustav pro vodík
2022 - 2024
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)