Univerzita Karlova

Mgr. MIlan Ščasný, Ph.D.

Projekty řešené s partnerem

Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik
2021 - 2026
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)