Univerzita Pardubice

doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.

Projekty řešené s partnerem

Smart city logistika v kontextu e-commerce a plánů udržitelné městské mobility
2020 - 2023
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)