Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ing. Jan Malinovský, Ph.D.

17. listopadu 1
708 33 Ostrava - Poruba

Projekty řešené s partnerem

Metody regionálního rozvoje pro potřeby strategického rozvoje regionů
2005 - 2006
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)