Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Projekty řešené s partnerem

Férové korporátní zdanění: Měření dopadu přesunu zisků na rozpočet České republiky
2018 - 2021
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)