Vysoká škola polytechnická Jihlava

Projekty řešené s partnerem

Implementace nařízení SDG - Zavedení služby VŠ
2023 - 2026
Min. Vnitra (MV ČR)

Program: Národní plán obnovy

Výzva: Výzva 32 - Digitální služby pro koncové uživatele

Rektorát
Centrum informatiky (9400)