Univerzita Palackého v Olomouci

prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.

Tř. Svobody 26
Olomouc

Projekty řešené s partnerem

Rozklady matic s binárními a ordinálními daty: teorie, algoritmy, složitost
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)