TREXIMA, s.r.o.

Ing. Kateřina Duspivová

Projekty řešené s partnerem

Vliv institutu minimální mzdy na sociálně ekonomický vývoj ČR
2012 - 2013
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)