Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.

Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D.

Projekty řešené s partnerem

Vnitřní a vnější dimenze aktérství EU v energetických vztazích vůči Rusku a alternativním dodavatelům
2018 - 2021
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)