Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí

prof. Anna Alberini, Ph.D.

Projekty řešené s partnerem

Excelence v ekonomickém výzkumu energetické efektivity a modelování dopadů - FE3M
2019 - 2024
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)