Socioloický ústav AV ČR, v.v.i.

Mgr. Romana Marková Volejníčková

Projekty řešené s partnerem

Prekarita jako reálná zkušenost sebezaměstaných a mikropodniků
2020 - 2023
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)