Univerzita Karlova v Praze

prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.

Přírodovšdecká fakulta Albertov 6
128 43 Praha 2

Projekty řešené s partnerem

Generační úmrtnostní tabulky České republiky: data, biometrické funkce a trendy
2012 - 2016
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)