Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Ing. arch. Zdeněk Ent

Projekty řešené s partnerem

Interpretace aspektů krajiny prostřednictvím humanitních a uměleckých věd
2021 - 2023
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)