Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

Branišovská 31a
České Budějovice

Projekty řešené s partnerem

Zdravotní systém první Československé republiky v kontextu národnostního a sociálního složení – centrum vs. periferie
2020 - 2023
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)