Univerzita Karlova

prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.

Ovocný trh 5
116 36 Praha 1

Projekty řešené s partnerem

Semantizace webu
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)