INFOSTAT, Institute of Informatics and Statistics

Ing. Boris Vańo

Dúbravská 3
845 24 Bratislava 45, SR

Projekty řešené s partnerem

Family and fertility trends in Austria, the Czech Republic, and Slovakia: Towards a convergence?
2005
ČS-americká společnost (ČS-AS)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)