JČU - fakulta zemědělská

Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.

Studentská 13
370 05 České Budějovice

Projekty řešené s partnerem

Koncepce finančního účetnictví pro věrné a poctivé zobrazení akvizicí a fúzí (podnikových kombinací)
2003 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra veřejné ekonomiky (6028)