Ústav státu a práva AV ČR

JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Národní tř. 18
116 91 Praha 1

Projekty řešené s partnerem

Reforma a modernizace místní veřejné správy v Evropě a ČR
2005 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)