Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatels

PhDr. Růžena Lukášová, CSc.

Technická 2
616 69 Brno

Projekty řešené s partnerem

Metodologie a aplikace ohodnocování finančních instrumentů na českém finančním trhu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1999 - 2001

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Organizační kultura českých firem
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2004

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)