Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatels

PhDr. Růžena Lukášová, CSc.

Technická 2
616 69 Brno

Projekty řešené s partnerem

Metodologie a aplikace ohodnocování finančních instrumentů na českém finančním trhu
1999 - 2001
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Organizační kultura českých firem
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)