Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.

Studentská 84
532 10 Pardubice

Projekty řešené s partnerem

Modelování a optimalizace rozhodovacích procesů v městské a regionální správě
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra managementu (6025)