VÚBP

Ing. Miloš Paleček, CSc.

Jeruzalémská 9
116 52 Praha 1

Projekty řešené s partnerem

Vliv změn světa práce na kvalitu života
2005 - 2008
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)