Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí

Mgr. Jan Urban, Ph.D.

Projekty řešené s partnerem

Kauzální role environmentální identity v proenvironmentálním chování
2023 - 2025
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)