Státní technická knihovna

Mgr. Štěpánka Žižková

Mariánské nám. 5
110 01 Praha 1 P.O.BOX 206

Projekty řešené s partnerem

Digitální knihovna pro šedou literaturu - funkční model a pilotní realizace
2008 - 2011
Ministerstvo kultury České republiky (MK ČR)

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)