Paris School of Business

Projekty řešené s partnerem

Cowork4EU: Coworking Best Practices for European Universities
2022 - 2025
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA2 Kolaborativní partnerství

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)