Výzkumné centrum BIVŠ, z.ú.

doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D.

Projekty řešené s partnerem

Hodnocení efektivity programů veřejné podpory ve výzkumu a vývoji
2014 - 2016
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)