Slezská univerzita v Opavě

doc. RNDr. Alica Kelemenová, CSc.

Bezručovo nám. 13
746 01 Opava

Projekty řešené s partnerem

Ekonomicky optimální procesy na sítích
2012 - 2014
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra exaktních věd (6111)