Univerzita Hradec Králové

doc. PhamrDr. Kamil Musílek, Ph.D.

Projekty řešené s partnerem

Léčba a péče o osoby s Alzheimerovou chorobou - ekonomická zátěž v kontextu perspektiv vývoje nových léků
2018 - 2021
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)