Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Projekty řešené s partnerem

Efektivnost nástrojů APZ v období konjunktury a v období COVID krize, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané
2021 - 2022
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)