VÚPSV

Ing. Ivo Baštýř

Palackého náměstí 4
120 00 Praha 2

Projekty řešené s partnerem

Sociální důsledky vstupu ČR do EU
2003
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)