Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.

Projekty řešené s partnerem

Inovativní přístupy k řízení úvěrových rizik
2018 - 2021
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)