Město Trutnov (Trutnov)

Nestranný odborný posudek k otázce účelnosti nákladů zadavatele na informovanost občanů, podporu turistického ruchu a propagaci a k otázce funkčnosti PR služeb
2015
Město Trutnov (Trutnov)

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)