Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Informační zdroje pro výzkum a vývoj

Multifunkční knihovnické centrum pro ekonomický výzkum
2000 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Informační zdroje pro výzkum a vývoj

Rektorát
Centrum informačních a knihovnických služeb (9500)