Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO)

Studie EU - automobilový průmysl - UNIDO
2003
Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)