Ministerstvo životního prostředí - OP ŽP

Zateplení části obvodového pláště areálu FM VŠE č.p. 1117/II v Jindřichově Hradci
2013
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Program: OP ŽP

Výzva: Výzva č. 16 - Udržitelné využívání zdrojů energie

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Zateplení objektu G kolejí VŠE
2011 - 2012
Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Program: OP ŽP

Rektorát
Útvary kvestora (9200)