Ca' Foscari University, Venice, Italy (CAFOSCARI)

COCO
2024 - 2025
Ca' Foscari University, Venice, Italy (CAFOSCARI)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)