Evropská komise - INCO-COPERNICUS

Medical Guideline Technology: Representing, Interpreting and Sharing
1999 - 2003
Evropská komise (EK)

Program: INCO-COPERNICUS

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)