Smluvní výzkum (smluvní)

Akutní stresová zátěž v profesi vysokoškolského učitele
2024
Smluvní výzkum (smluvní)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Evaluace dopadů vlastních i partnerských programů na kompetence dětí
2024
Smluvní výzkum (smluvní)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Support to the Implementation of the Just Transition in the Czech Republic
2022 - 2024
Smluvní výzkum (smluvní)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)