Ministerstvo práce a sociálních věcí - OP LZZ

Motivované ženy 50+
2012 - 2014
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Program: OP LZZ

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)