Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - INFRA 1

Rozvoj informační infrastruktury pro výzkum a vývoj
1998 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: INFRA 1

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Pilotní projekt ochrany počítačové sítě před napadením z Internetu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: INFRA 1

Rektorát
Centrum informatiky (9400)